previazané stránky:

2017
19.07.2017

Nová funkcia - reklamácie

Aby sme mohli splniť potreby klientov, v servise b2b.domax sa objavila nová záložka "Reklamácie".

Cieľom novej funkcie je zlepšenie procesu týkajúceho sa vysvetľovania nezrovnalostí, ktoré vznikli počas realizácie objednávok. Dostupný formulár dodatočne zjednodušuje výber reklamovanej objednávky zo zoznamu objednaných produktov ako aj pripojenia fotografií. Počas každej etapy reklamácie má používateľ servisu náhľad na stav a môže pridať vlastný komentár.

03.04.2017

Nový servis B2B

Pozývame všetkých zoznámiť sa s novou podobou nášho už kultového servisu B2B, v ktorom nájdete okrem iného:
- možnosť pozerať ponuku v obrázkovej podobe,
- importovať objednávky a exportovať faktúry do ľubovoľného formátu, vrátanie XML alebo XLS,
- a úplnú novinku - aplikáciu pre mobil "Skener B2B Domax" umožňujúcu pridávať položky a objednávať priamo z regálu.

Toto nie je všetko, pretože už teraz sa pripravuje modul servisu, ktorý Vám umožní ešte rýchlejšie nahlásenie a sledovanie reklamácií.

2016
16.08.2016

Nová webová stránka značky VELANO

Nová stránka na Velano to je moderný produktový katalóg dostupný v interaktívnej podobe!

Ľahká navigácia, čitateľné informácie o výrobkoch, aranžmány interiérov – všetko je už dostupné na webovej adrese velano.eu.

Účelom zmien bolo obnovenie vzhľadu nie len z vizuálneho hľadiska, ale aj v rámci filozofie, ktorou sa značka riadi. Od dnešného dňa Velano inšpiruje – stojí za to pozrieť sa sem a presvedčiť sa: velano.eu.

29.04.2016

Moderná špedičná linka pre kompletáciu balíkov

Druhá hala Domaxu, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 2016, otvorila veľké možnosti racionalizácie v oblasti skladovania výrobkov a ich špedície. Sledovanie trendov a samozrejme znalosť vlastného trhu dovolila zaviesť vo firme optimálne riešenia v oblasti kompletácie balíkov.

Zavedené riešenia majú vplyv na pohodlie zamestnancov, skrátenie času kompletácie, ako aj na zvýšenie výkonnosti celého postupu. Najviac nám záležalo na tom, aby zákazníci rýchlejšie obdŕžali presne skontrolované objednávky, a to sa podarilo. Vylepšenia ovplyvnili aj zníženie počtu  reklamácií. Domnievame sa, že za úspechom stojí vysoká úroveň informatizácie postupov - uviedol Tomasz Toczek, vedúci skladu, a súčasne dodal: nemôžeme zabudnúť na ešte jednu prednosť novej linky - na zaistenie balíkov používame recyklát, sme teda viac "eko".

Domax neostal stáž na mieste! Viac ako 20 rokov existencie firmy umožnilo jej kolektívu získať cenné skúsenosti, čo sa spolu s neustálym sledovaním potrieb trhu odráža v stále účinnejších riešeniach na rôznych úrovniach fungovania podniku.

20.01.2016

Dávka inžinierskych znalostí špeciálne pre študentov VUT v Gdansku

V januári našu firmu navštívila Mgr. Ing. Maria Krogulecka spolu so študentmi Stavebnej fakulty VUT v Gdansku. Schôdzku, ktorej téma sa týkalo spojok na drevo v tesárskych konštrukciách, viedol konštruktor spojov DMX ing. Krzysztof Rytlewski.

Počas stretnutia mali študenti možnosť zoznámiť sa s Laboratória DMX, uvidieť ničenie dreveného spoje na perforované doštičky PP  pozdĺžne aj napriek vlákien. Pri prehliadke výrobnej haly, sa študenti zoznámili s technológiou vytvárania závesov WB  trámov na excentrických lisoch. Nechýbala ani prezentácia fungovania lisu na hrany, laserových zariadení alebo razidiel oceli.

Dúfame, že veľká dávka praktických znalostí priblížila účastníkom tému výroby a využívania tesárskych spojov v konštrukciách. Ako hovorí klasik: „cieľom teórie je pravda, cieľom praktických znalostí je činnosť“!

2015
14.12.2015

V očakávaniu nového roku

Prajeme Všetkým zákazníkom a sympatizantom Domaxu, aby pre nich boli blížiace sa Vianočné sviatky naplnené radosťou, láskou a teplom rodinného krbu. Pri tom dúfame, že nový rok Vám prinesie mnoho úspechov tak v profefionálnom, ako aj v osobnom živote.

Dovoľte, že využijeme tuto príležitosť, aby sme Vás informovali o našej pracovní dobe počas sviatkov. Zamestnanci obchodnej kancelárie Vám budú k dispozícii každý deň, s výnimkou Štedrého dňa 24. decembra a Silvestra 31. december. Avšak z dôvodu inventúry bude realizácia objednávok pozastavená 18. decembra obnovená 4. januára 2016 roku.

Vianoce v Domaxu

Vianočnú atmosféru vo firme zahájil predseda Marek Dobrowolski. Na každoročnom Mikulášskom stretnutiu všetkých zamestnancov, ktoré sa tentoraz konalo v nové skladovacej hale, nie len zhrnul činnosť za končiaci rok, ale tiež prezentoval niekoľkými slovami plány na budúci rok. Stretnutie bolo ukončené vianočným blahoželaním a dnes bol v hale umiestnený vianoční stromček.

01.12.2015

Podporujeme študentov v ambicióznych projektoch – stavba vozidla na pneumatický pohon

Študenti Vedeckého Združení „Mechanik“ z VUT v Gdansku sa prvý raz zúčastnili závodu Pneumobil v Maďarsku, odkiaľ sa vrátili do Poľska s bronzovou medailou v kategórii najlepšie zrýchlenie vozidiel na pneumatický pohon. Závod usporiadaný Bosch Rexroth sa konal v máji 2015 v Egere.

Vtedajší predseda Združenia Jakub Łaga sa niekoľko týždňov pred odjazdom do Maďarska obrátil na Domax s žiadosťou o podporu pri stavbe vozidla. Do technických konzultácií tohto neobvyklého projektu sa zapojil osobne technický riaditeľ Mirosław Łoboda. Pre vozidlo boli vyrobené súčiastky do motoru s využitím obrábacích postupov, ako je frézovanie, sústruženie alebo razení oceli. Tým Domax sa s nadšením zapojil do realizácie ambiciózneho plánu a… vyplatilo sa to, nakoľko súťažný tým získal III. miesto medzi 50 účastníkmi z celé Európy!

Vedecké Združenie Mechanik má dlhoročné tradície. Mladí tu rozvíjajú svoje znalostí, pre ktoré nachádzajú využitie pri uskutočňovaní niekedy veľmi komplikovaných nápadov. Obdobne tomu bolo aj v prípade vzniku vozidla na pneumatický pohon.

U príležitosti získania výborného výsledku študentom blahoželáme!

01.10.2015

Domax investuje do moderných riešení - nová výrobná hala so skladom

V auguste v roku 2015 bola na používanie odovzdaná moderná výrobná hala spolu so skladom Domax. Stavba objektu sa začala v júli 2014 a ukončila sa po roku, v súlade s plánom. Novovzniknutá budova sa nachádza pri sídle firmy v Łężycach.

Investícia sa nachádza na rozlohe takmer 4 000 m², z čoho väčšinu predstavuje sklad obsluhujúci 6 000 paletových miest! Nová hala prináša mnoho dodatočných možností, jednou z najdôležitejších z hľadiska našich zákazníkov je záruka v oblasti zvýšenia dostupnosti tovarov a výrazného skrátenia času potrebného na ich odoslanie.

Hlavným cieľom počas navrhovania novej haly bolo zvýšenie priestoru v sklade pre výrobky DMX, Velano a Grindi. Počet paletových miest sa zvýšil až o 4 600 v porovnaní s predchádzajúcim skladom. Zámerom projektu novej haly bola aj modernizácia sekcie týkajúcej sa špedície a baliarne. Objekt bol vybavený ergonomickým skladovacím systémom a modernými riešeniami automatizujúcimi internú prepravu. Okrem toho bola prestavaná infraštruktúra ciest okolo firmy - so zohľadnením potrieb týkajúcich sa prevozu obrovských nákladov vznikol manévrovací terén s rozlohou 2 000 m². Hala bola prispôsobená aj vysokým štandardom BZOP.

Investícia do stavby už prináša prvé viditeľné efekty. O ziskoch vyplývajúcich z prenesenia sa do väčšieho skladu hovorí Obchodný riaditeľ Grzegorz Rząd: "Musím priznať, že po otvorení nového skladu sa skvalitnilo dodržiavanie lehôt odosielania zásielok a výrazne sa znížil počet omylov počas realizácie objednávok. Veľmi veľkým plusom súčasnej rozlohy skladu je možnosť kompletizácie tzv. "custom-ov" pod konkrétneho zákazníka v špeciálne vymedzených miestach do času ich úplnej realizácie. Veľmi často sme mali problém s neuspokojujúcou dostupnosťou tovaru a pri súčasnej rozlohe skladu sa nám konečne výrazne podarí zlepšiť dostupnosť našich produktov".

Na druhom poschodí haly sa okrem kancelárskych a sanitárnych miestností nachádzajú aj miestnosti určené na expozíciu regálov so všetkými tovarmi. Aby sa každý návštevník v sídle firmy mohol podrobne oboznámiť so širokou ponukou Domax už v blízkej budúcnosti budú spoje, skrutky, poličky a iné produkty mariek DMX a Velano prezentované na rozlohe cca 100 m².

To však nie je koniec investícií Domax, zámerom ďalších plánov je usporiadanie väčšieho povrchu na výrobu spojov DMX spolu s vybavením strojného parku.

26.05.2015

Nezaspávame na vavrínoch - rozvoj domax24

Servis domax24 je čoraz populárnejší. Od spustenia si v priebehu mesiaca získal už 200 používateľov a ich počet neustále rastie. Autori a vynálezcovia domax24 nezaspali na vavrínoch. Neustále prebiehajú práce nad optimalizáciou a rozšírením servisu.

 Do panelu bol dodaný náhľad dokumentov predaja ako aj  intuitívny odkaz na akcie. V neďalekej budúcnosti budú na stiahnutie dostupné e-faktúry ako aj obsluha reklamácie. Riaditeľ pre podporu a rozvoj organizácie Mirosław Król, ktorý je zodpovedný za práce spojené so servisom B2B bol požiadaný, aby sa niekoľkými slovami vyjadril o domax24:

"Čas to sú peniaze" - je to príslovie pochádzajúce z 18. storočia, ktorému v ére internetu je pripisovaný oveľa väčší význam. V súčasnej dobe, okrem rýchleho prístupu k službám prakticky z každého miesta v každej chvíli, očakávame aj individuálny prístup a vysokú kvalitu obsluhy. Aby sme tieto očakávania mohli splniť, spustili sme pre Vás elektronický servis B2B podporujúci komplexným spôsobom proces obsluhy klienta. Okrem rýchleho prístupu k aktuálnemu stavu skladu, objednávkam ako aj predajným dokumentom, po splnení niekoľkých kritérií, získavame záruku 100% realizácie objednávky v čo najkratšom možnom procese. Oplatí sa spomenúť, že servis je neustále rozvíjaný pomocou najnovších informatických technológií, poskytuje záruku bezpečnosti, stability ako aj úžasnej výkonnosti. A čo je najdôležitejšie - náš počítač, náš čas, naše peniaze.

Pozývame "na nákup" do 24.domax.com! ;)

23.03.2015

Novinka: domax24

Ako odpoveď na Vaše potreby sme spustili nový elektronický servis B2B. Vďaka plnej integrácii na informatickej úrovni je možné predkladanie on-line objednávok 24 hodín 7 dní v týždni.

Servis obsahuje kompletnú obchodnú ponuku značiek DMX, Velano a Grindi. Registrácia Vám zaistí prístup ku údajom o každom výrobku spolu s informáciami o jeho dostupnosti, momentálne prebiehajúcich akciách a výpredajoch. Okrem toho po vytvoreniu účtu dostanete dodatočnú zľavu platnú do konca júna 2015. Servis je konštruovaný tak, aby bolo predkladanie objednávok rýchle a účinné. Po prihláseniu budete mať možnosť pozrieť si inštruktážny film, ktorý prehliadne ukazuje, ako sa pohybovať v servise, a tak sa obsluha stáva ešte ľahšia. Overte si ešte dnes aké je to jednoduché!

10.03.2015

Štartuje internetový Sprievodca tesárskych spojení

Spolu so začiatkom stavebnej sezóny 2015 sme spustili Sprievodcu tesárskych spojení DMX®. Na adrese dmxsystem.com/sk/tvorca/ umiestňujeme praktické nástroje vypracované našimi špecialistami, ktoré pomôžu pri rýchlom a jednoduchom navrhovaní spojov drevo - drevo s použitím spojov DMX®.

Prvé nástroje slúžia na výber spoja na základe používateľom uvedených informácií. Spoj je prispôsobený k systému brvien, ich rozmerom a objavujúcim sa zaťaženiam. Prebiehajú práce nad ďalšími nástrojmi a hlavným cieľom tvorby takýchto informácii je to, že s chceme podeliť našimi 20-ročnými skúsenosťami týkajúcimi sa tesárskych spojov a špecializovanými znalosťami z tejto oblasti s každým, komu je to potrebné. Pri tom všetkom sa snažíme, aby spôsob prezentácie bol pohodlný a v súlade s trendmi vyskytujúcimi sa na trhu. Preto je sprievodca všeobecne dostupný ako interaktívny internetový nástroj.

15.01.2015

To je už ďalšia Gazela Biznisu pre DOMAX!

Zvýšenie príjmu firmy DOMAX až o 123% jej zaistilo prestížnu odmenu - Gazelu Biznisu 2014. Predseda firmy pán Marek Dobrowolski mohol opäť prevziať sošku na exkluzívnej slávnosti rozdávania cien v Gdyni.

Pod dohľadom prestížneho denníka Puls Biznesu sú od roku 2004 vytvárané klasifikácie najdynamickejšie rozvíjajúcich sa malých a stredných firiem. Coface Poland na objednávku Pulsu Biznesu verifikuje finančné výsledky firiem v období 3 predchádzajúcich rokov. Zvýšenie príjmov je jedným z mnohých kritérií kvalifikácie do klasifikácie Gazely Biznesu. DOMAX bol už po druhýkrát odmenený týmto vyznamenaním.

Toto vyznamenanie je veľmi dôležité pre firmu a fakt, že bolo udelené opäť, ešte viac naplňuje celý tím hrdosťou. DOMAX sa už 20 rokov neustále rozvíja a rozširuje svoj sortiment. Firma má v súčasnej dobe pod svojimi krídlami 3 výrobné značky: DMX ponúkajúcu široký výber spojov na drevo, Velano s výrobkami na vybavenie interiéru ako aj Grindi decor - navrhujúcu dekorácie do domu a do záhrady. Okrem toho sa v ponuke nachádzajú aj laserové služby na objednávku pre stavebné odvetvie podporené technickým poradenstvom. DOMAX je však hlavne nesporným lídrom vo výrobe tesárskych spojov - každý deň odchádzajú z výrobnej haly tony výrobkov, aby boli rozmiestnené na poličkách klientov. Gazela Biznesu potvrdzuje, že DOMAX je úžasne prosperujúcou firmou, ktorá za svoj rozvoj môže vďačiť najvyššej kvalite ponúkaných výrobkov a vysokej kultúre obsluhy klienta na mnohých úrovniach.

Sme hrdí z našej Gazely a gratulujeme iným laureátom!

2014
01.10.2014

Vynovená internetová stránka DOMAX

Nová internetová stránka predstavuje ďalšiu etapu prác spojených so zmenami týkajúcimi sa vizuálnej identifikácie firmy DOMAX. Po zmene logotypu firmy sa špecialisti začali zaoberať tvorbou novej internetovej stránky tak, aby bola intuitívna, ergonomická a funkčná z hľadiska klientov. Rozsah prác zahŕňal tvorbu stránky domax.com, obnovenie vzhľadu stránky dmxsystem.com ako aj tvorbu novej platformy: partner.domax.com, vďaka ktorej je možné tvoriť regálové expozície.

Stránka domax.com je vizitkou firmy. Tu sa nachádzajú informácie o misii DOMAX, o tom, kto tvorí náš tím ako aj o tom, ako dosahujeme predpokladané ciele. Sú umiestnené odkazy na stránky výrobných značiek DOMAX:

 DMX: dmxsystem.com,
 Velano: velano.eu,
 Grindi decor: grindi.pl.

Zoznámme sa lepšie - pozývame Vás na návštevu.

22.08.2014

For Arch 2014

Zveme Vás k návštěvě našeho stánku na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 2014
Zveme Vás k návštěvě našeho stánku na mezinárodním stavebním veletrhu
FOR ARCH 2014, který se bude konat ve dnech 16.-20. září 2014
v areálu výstaviště Praha – Letňany, stanoviště 1F7.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

13.06.2014

Novinka! SPRIEVODCA EXPOZÍCIE

Vytvorte si expozíciu regálov na mieru Vašich potrieb. Už dneska si poslúžte našim novým virtuálnym sprievodcom expozície DOMAX!

Vítame Vás na novo spustených internetových stránkach vytvorených pre našich partnerov - partner.domax.com!

Nájdete tu okrem iného:
- virtuálny sprievodca expozície - s ním si môžete vytvoriť expozíciu kovanú pre každú mieru,
- zásady spolupráce - presne popísané princípy krok za krokom, ako vyzerá spolupráca s Nami

Už dnes si môžete zostaviť ľubovoľné regály s produktmi Domax a uvidíte, ako budú vyzerať vo Vašom obchode. Pozrite sa na to!

23.04.2014

Nové logo Domax

Symbolizuje novú kvalitu, ktorá v sebe spája stabilitu cien, dôveru klientov a bohatú tradíciu. Odzrkadľuje ašpirácie firmy, vrátane profesionálnej a rýchlej obsluhy Klienta, ako aj inovácie produktov. Nový logotyp priťahuje pozornosť charakteristickým žltým štvorcom, ktorý je s Domax spojený od samotného začiatku - je to čistá a moderná forma, s ktorou firma dobýva nové trhy v Európe.

Idúc s dobou bol taktiež obnovený logotyp značky DMX. Modernizácia vzhľadu značky je efektom rozvoja sortimentu DMX, a taktiež imituje prijatú stratégiu optimalizácie webových vyhľadaváčov.

Je to začiatok zmien v oblasti vizuálnej identifikácie zavedenej firmou Domax.