Datenschutzrichtlinie

Datenschutzrichtlinie von Domax sp. Z O.O.

Verwalter der personenbezogenen Daten ist Domax Sp. z o.o. mit Sitz in Łężyce, Polen.

 

.

Domax misst dem Schutz Ihrer Privatsphäre große Bedeutung bei. Wir möchten Ihnen versichern, dass wir Ihre Daten mit Sorgfalt und unter Berücksichtigung unserer Verpflichtungen aus den geltenden Datenschutzgesetzen behandeln. In dieser Richtlinie erfahren Sie, wie wir Informationen über Sie verwenden, bei denen es sich um personenbezogene Daten im Sinne der Allgemeinen Datenschutzverordnung handelt. Sie finden auch Informationen über die Rechte, die Sie in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Domax haben.

.

 

Die Richtlinie gilt für alle Empfänger von Domax-Produkten, Nutzer der B2B-Website sowie für alle Besucher unserer Websites und Nutzer unserer mobilen Anwendungen, die Empfänger unserer Produkte sein können oder auch nicht.

 

In den Geschäftsbedingungen der einzelnen Dienste können die Bedingungen für die Verarbeitung Ihrer Daten gesondert beschrieben sein. In diesem Fall können diese spezifischen Bedingungen Vorrang vor dieser Richtlinie haben oder sie ergänzen.

Vorausgesetzt, dass.

 

.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszym regulaminem i ogólnymi warunkami współpracy, a także z dodatkowymi zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom.

 

Nasze produkty i usługi mogą wymagać realizacji ich części w ramach usług oferowanych przez inne spółki, takich jak wysyłka towaru firmą spedycyjną. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

 

Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

 

W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez Domax.

 

1. Dostarczanie produktów i świadczenie usług.

 

Świadczenie usług i dostarczanie produktów przez Domax obejmuje następujące działania po stronie Domax: obsługę handlową także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, czynności administracyjne związane z przygotowaniem transakcji sprzedaży, takie jak ofertowanie, fakturowanie i dostarczanie rachunków, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny Twojej wiarygodności płatniczej, zapewnienie wsparcia w zakresie przygotowania i dostawy towarów, rozpatrywanie reklamacji, kontrolę jakości usług, oferowania Ci produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), prowadzenie konkursów i działań związanych z promocją usług i produktów Domax.

 

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

 

• Dane rejestrowe,

• Dane adresowe i kontaktowe;

• Informacje o Twoim koncie w serwisie b2b;

• Dane telefoniczne;

• Dane internetowe;

• Dane pozyskane przez naszych sprzedawców;

• Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron

i aplikacji internetowych;

• Dane dot. usługi Poczty Elektronicznej

 

Do jakich informacji mamy dostęp?

 

Cała korespondencja, rozmowy czy oglądane przez ciebie treści w serwisie internetowym i aplikacjach Domax objęte są tajemnicą. W ramach serwisu b2b przetwarzamy w celu optymalizacji i poprawy jakości usługi informacje dotyczące częstotliwości korzystania z serwisu z oraz oglądanych przez Ciebie produktów i treści. Przechowujemy też informacje dotyczące logowania się, w tym loginu i adresu IP. Nie przetwarzamy bez twojej zgody dodatkowych danych związanych z Tobą, ograniczamy się do danych niezbędnych w procesie realizacji naszych usług.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak

Abhängig vom Zweck der Verarbeitung können die Speicherfristen jedoch unterschiedlich sein. Zum Beispiel:

 

- Um zu ermitteln, was Ihnen für Dienstleistungen geschuldet wird, oder um etwaige Ansprüche zu verfolgen, speichern wir Ihre Daten für 12 Monate nach ihrer Erhebung und im Falle einer Beschwerde für den Zeitraum, der für die Beilegung eines Streitfalls erforderlich ist;

.

- Wir verarbeiten Daten, die im Zusammenhang mit Ihrem Besuch auf unseren Websites und der Nutzung unserer Webanwendungen erhoben werden, bis zu 3 Jahre nach deren Erfassung;

.

- Die maximale Aufbewahrungsdauer Ihrer Daten für Abrechnungszwecke.

Abonnieren Sie den Newsletter!

Durch das Abonnieren des Newsletters stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten gemäß den Verarbeitung der Daten zu Datenschutzrichtlinie

Folgen Sie uns in den sozialen Medien